f
title
แขวงทางหลวงภูเก็ต
PHUKET HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : ทางหลวงปลอดภัย สวยงาม สู่แหล่งท่องเที่ยวระดับโลก
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
16 จ้างซ่อมงานบูรณะทรัพย์สิน จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31/08/2563 324/-/63/186 แขวงทางหลวงภูเก็ต
17 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31/08/2563 324/40/63/185 แขวงทางหลวงภูเก็ต
18 จ้างซ่อมงานบูรณะทรัพย์สิน จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27/08/2563 324/-/63/184 แขวงทางหลวงภูเก็ต
19 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26/08/2563 324/50/63/183 แขวงทางหลวงภูเก็ต
20 ซื้อวัสดุสำนักงานจำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26/08/2563 324/40/63/182 แขวงทางหลวงภูเก็ต
21 จ้างผลิตแผ่นป้ายไวนิล จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21/08/2563 324/-/63/181 แขวงทางหลวงภูเก็ต
22 จ้างซ่อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21/08/2563 324/-/63/180 แขวงทางหลวงภูเก็ต
23 จ้างผลิตตรายาง จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20/08/2563 324/-/63/179 แขวงทางหลวงภูเก็ต
24 จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20/08/2563 324/-/63/178 แขวงทางหลวงภูเก็ต
25 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20/08/2563 324/40/63/177 แขวงทางหลวงภูเก็ต
26 จ้างซ่อมบำรุงระบบตู้ควบคุมไฟฟ้าและหม้อแปลงไฟฟ้า อุโมงค์ทางลอดดาราสมุทร จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20/08/2563 324/-/63/176 แขวงทางหลวงภูเก็ต
27 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18/08/2563 324/35/63/175 แขวงทางหลวงภูเก็ต
28 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18/08/2563 324/60/63/174 แขวงทางหลวงภูเก็ต
29 ซื้อวัสดุและอุปกรณ์ไฟฟ้า จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17/08/2563 324/45/63/173 แขวงทางหลวงภูเก็ต
30 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17/08/2563 324/40/63/172 แขวงทางหลวงภูเก็ต
แสดง 16 ถึง 30 จาก 553 รายการ