f
title
แขวงทางหลวงภูเก็ต
PHUKET HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : ทางหลวงปลอดภัย สวยงาม สู่แหล่งท่องเที่ยวระดับโลก
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ลงประกาศ วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
16 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21/01/2563 21/01/2563 324/60/63/61 แขวงทางหลวงภูเก็ต
17 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20/01/2563 20/01/2563 324/60/63/60 แขวงทางหลวงภูเก็ต
18 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16/01/2563 16/01/2563 324/60/63/58 แขวงทางหลวงภูเก็ต
19 จ้างผลิตแผ่นป้ายไวนิล จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15/01/2563 15/01/2563 324/-/63/57 แขวงทางหลวงภูเก็ต
20 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15/01/2563 15/01/2563 324/40/63/56 แขวงทางหลวงภูเก็ต
21 ซื้อวัสดุและอุปกรณ์ไฟฟ้า จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15/01/2563 15/01/2563 324/45/63/55 แขวงทางหลวงภูเก็ต
22 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 ฃาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15/01/2563 15/01/2563 324/60/63/54 แขวงทางหลวงภูเก็ต
23 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกรองอากาศ,กรองโซล่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15/01/2563 15/01/2563 324/30/63/37 แขวงทางหลวงภูเก็ต
24 ซื้อวัสดุและอุปกรณ์ไฟฟ้า จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13/01/2563 13/01/2563 324/45/63/53 แขวงทางหลวงภูเก็ต
25 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแบตเตอรี่ ขนาด 12V 70AM โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06/01/2563 06/01/2563 - แขวงทางหลวงภูเก็ต
26 ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03/01/2563 03/01/2563 324/70/63/51 แขวงทางหลวงภูเก็ต
27 ซื้อวัสดุและอุปกรณ์ไฟฟ้า ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03/01/2563 03/01/2563 324/45/63/50 แขวงทางหลวงภูเก็ต
28 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03/01/2563 03/01/2563 324/60/63/49 แขวงทางหลวงภูเก็ต
29 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03/01/2563 03/01/2563 324/60/63/48 แขวงทางหลวงภูเก็ต
30 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03/01/2563 03/01/2563 324/30/63/47 แขวงทางหลวงภูเก็ต
แสดง 16 ถึง 30 จาก 342 รายการ