f
title
แขวงทางหลวงภูเก็ต
PHUKET HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : ทางหลวงปลอดภัย สวยงาม สู่แหล่งท่องเที่ยวระดับโลก
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
106 จ้างเหมางานบำรุงรักษาป้ายจราจร (ติดตั้งป้าย กม.หลัก และ กม.ย่อย) ทางหลวงหมายเลข 4021ตอนเมืองภูเก็ต-ห้าแยกฉลอง ระหว่าง กม.0+000-กม.6+473 ทางหลวงหมายเลข 4023 ตอนเมืองภูเก็ต-แหลมพันวา ระหว่าง กม.0+000-กม.8+770 และทางหลวงหมายเลข 4024 ตอนตีนเขา-หาดราไวย์ ระหว่าง กม.11+650-กม.22+720 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20/05/2563 - แขวงทางหลวงภูเก็ต
107 จ้างเหมางานไฟฟ้าแสงสว่าง (Maintenance of Road Lighting) ทางหลวงหมายเลข 4303 ตอนต้นแซะ-ทุ่งโพธิ์ ระหว่าง กม.0+000-กม.4+000 ปริมาณงาน 4 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20/05/2563 - แขวงทางหลวงภูเก็ต
108 จ้างเหมางานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 4031 ตอนมุดดอกขาว-สนามบินภูเก็ต ระหว่าง กม.2+075-กม.2+797 ปริมาณงาน 19.00 EACH. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20/05/2563 - แขวงทางหลวงภูเก็ต
109 จ้างเหมางานบำรุงรักษากำแพงกันอันตราย ทางหลวงหมายเลข 4 ตอนบางสัก-ท้ายเหมือง ระหว่าง กม.798+015-กม.798+240 ติดตั้งบริเวณเกาะกลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20/05/2563 - แขวงทางหลวงภูเก็ต
110 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07/05/2563 324/35/63/119 แขวงทางหลวงภูเก็ต
111 จ้างก่อสร้างงานฟื้นฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 4026 ตอนทางเข้าสนามบินภูเก็ต ระหว่าง กม.3+265-กม.3+700 ปริมาณงาน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 07/05/2563 - แขวงทางหลวงภูเก็ต
112 ซื้อวัสดุและอุปกรณ์ไฟฟ้า จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05/05/2563 324/45/63/118 แขวงทางหลวงภูเก็ต
113 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05/05/2563 324/35/63/117 แขวงทางหลวงภูเก็ต
114 จ้างซ่อมเครื่องถ่ายเอกสาร เครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องปริ้นเตอร์ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29/04/2563 324/-/63/116 แขวงทางหลวงภูเก็ต
115 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29/04/2563 324/60/63/115 แขวงทางหลวงภูเก็ต
116 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23/04/2563 324/40/63/114 แขวงทางหลวงภูเก็ต
117 จ้างเหมาทำตรายาง จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23/04/2563 324/-/63/113 แขวงทางหลวงภูเก็ต
118 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23/04/2563 324/40/63/112 แขวงทางหลวงภูเก็ต
119 ซื้อวัสดุและอุปกรณ์ไฟฟ้า จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23/04/2563 324/45/63/111 แขวงทางหลวงภูเก็ต
120 งานโครงการปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน บนทางหลวงหมายเลข 4025 ตอนท่าเรือ-เชิงทะเล ที่ กม.3+800 (หน้า รร.บ้านม่าหนิก) และที่ กม.6+260 (หน้า รร.บ้านเชิงทะเล) ปริมาณงาน 2 แห่ง 12/05/2563 แขวงทางหลวงภูเก็ต
แสดง 106 ถึง 120 จาก 553 รายการ