f
title
แขวงทางหลวงภูเก็ต
PHUKET HIGHWAY DISTRICT
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 1 งาน 16/05/2567 324/45/67/97 แขวงทางหลวงภูเก็ต
2 จ้างซ่อมวัสดุเครื่องจักรกลและยานพาหนะ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14/05/2567 324/จ/67/65 แขวงทางหลวงภูเก็ต
3 จ้างซ่อมวัสดุเครื่องจักรกลและยานพาหนะ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14/05/2567 324/จ/67/64 แขวงทางหลวงภูเก็ต
4 จ้างซ่อมวัสดุเครื่องจักรกลและยานพาหนะ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14/05/2567 324/จ/67/63 แขวงทางหลวงภูเก็ต
5 จ้างซ่อมวัสดุเครื่องจักรกลและยานพาหนะ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14/05/2567 324/จ/67/62 แขวงทางหลวงภูเก็ต
6 ซื้อวัสดุเครื่องจักรกลและยานพาหนะ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14/05/2567 324/30/67/61 แขวงทางหลวงภูเก็ต
7 ซื้อวัสดุเครื่องจักรกลและยานพาหนะ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14/05/2567 324/-/67/60 แขวงทางหลวงภูเก็ต
8 ซื้อวัสดุเครื่องจักรกลและยานพาหนะ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจ 14/05/2567 324/30/67/59 แขวงทางหลวงภูเก็ต
9 จ้างซ่อมวัสดุเครื่องจักรกลและยานพาหนะ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14/05/2567 324/จ/67/58 แขวงทางหลวงภูเก็ต
10 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07/05/2567 324/35/67/96 แขวงทางหลวงภูเก็ต
11 จ้างซ่อมบูรณะทรัพย์สิน จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03/05/2567 324/-/67/95 แขวงทางหลวงภูเก็ต
12 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03/05/2567 324/35/67/94 แขวงทางหลวงภูเก็ต
13 จ้างซ่อมบูรณะทรัพย์สิน จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26/04/2567 324/-/67/93 แขวงทางหลวงภูเก็ต
14 จ้างผลิตป้ายไวนิล 1 งาน 22/04/2567 324/-/67/91 แขวงทางหลวงภูเก็ต
15 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 งาน 22/04/2567 324/40/67/92 แขวงทางหลวงภูเก็ต
แสดง 1 ถึง 15 จาก 1,076 รายการ