f
title
แขวงทางหลวงภูเก็ต
PHUKET HIGHWAY DISTRICT
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
46 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 งาน 04/03/2567 324/60/67/73 แขวงทางหลวงภูเก็ต
47 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 งาน 04/03/2567 324/60/67/72 แขวงทางหลวงภูเก็ต
48 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05/03/2567 324/35/67/71 แขวงทางหลวงภูเก็ต
49 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 งาน 28/02/2567 324/60/67/67 แขวงทางหลวงภูเก็ต
50 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 งาน 28/02/2567 324/60/67/68 แขวงทางหลวงภูเก็ต
51 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29/02/2567 324/60/67/69 แขวงทางหลวงภูเก็ต
52 จ้างผลิตป้ายไวนิล จำนวน 1 งาน 29/02/2567 324/-/67/70 แขวงทางหลวงภูเก็ต
53 จ้างซ่อมวัสดุเครื่องจักรกลและยานพาหนะ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22/02/2567 324/จ/67/29 แขวงทางหลวงภูเก็ต
54 จ้างซ่อมวัสดุเครื่องจักรกลและยานพาหนะ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22/02/2567 324/จ/67/28 แขวงทางหลวงภูเก็ต
55 จ้างซ่อมวัสดุเครื่องจักรกลและยานพาหนะ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22/02/2567 324/จ/67/27 แขวงทางหลวงภูเก็ต
56 จ้างซ่อมวัสดุเครื่องจักรกลและยานพาหนะ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22/02/2567 324/จ/67/26 แขวงทางหลวงภูเก็ต
57 จ้างซ่อมวัสดุเครื่องจักรกลและยานพาหนะ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22/02/2567 324/จ/67/25 แขวงทางหลวงภูเก็ต
58 จ้างซ่อมวัสดุเครื่องจักรกลและยานพาหนะ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22/02/2567 324/จ/67/24 แขวงทางหลวงภูเก็ต
59 ซื้อวัสดุเครื่องจักรกลและยานพาหนะ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22/02/2567 324/30/67/23 แขวงทางหลวงภูเก็ต
60 ซื้อวัสดุเครื่องจักรกลและยานพาหนะ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22/02/2567 324/30/67/22 แขวงทางหลวงภูเก็ต
แสดง 46 ถึง 60 จาก 1,055 รายการ