f
title
แขวงทางหลวงภูเก็ต
PHUKET HIGHWAY DISTRICT
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
61 จ้างซ่อมวัสดุเครื่องจักรกลและยานพาหนะ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22/02/2567 324/จ/67/21 แขวงทางหลวงภูเก็ต
62 จ้างซ่อมวัสดุเครื่องจักรกลและยานพาหนะ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22/02/2567 324/จ/67/20 แขวงทางหลวงภูเก็ต
63 จ้างซ่อมวัสดุเครื่องจักรกลและยานพาหนะ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15/02/2567 324/จ/67/19 แขวงทางหลวงภูเก็ต
64 จ้างซ่อมวัสดุเครื่องจักรกลและยานพาหนะ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15/02/2567 324/จ/67/18 แขวงทางหลวงภูเก็ต
65 ซื้อวัสดุเครื่องจักรกลและยานพาหนะ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15/02/2567 324/-/67/17 แขวงทางหลวงภูเก็ต
66 ซื้อวัสดุเครื่องจักรกลและยานพาหนะ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15/02/2567 324/30/67/16 แขวงทางหลวงภูเก็ต
67 ซื้อวัสดุเครื่องจักรกลและยานพาหนะ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14/02/2567 324/30/67/15 แขวงทางหลวงภูเก็ต
68 จ้างซ่อมวัสดุเครื่องจักรกลและยานพาหนะ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15/02/2567 324/จ/67/14 แขวงทางหลวงภูเก็ต
69 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 งาน 13/02/2567 324/60/67/66 แขวงทางหลวงภูเก็ต
70 จ้างซ่อมบูรณะทรัพย์สิน จำนวน 1 งาน 13/02/2567 324/-/67/65 แขวงทางหลวงภูเก็ต
71 จ้างเหมางานตีเส้นและทำเครื่องหมายจราจรทางหลวงหมายเลข 4025 ตอน ท่าเรือ - เชิงทะเล ระหว่าง กม.3+656 - กม.3+826 และ กม.5+250 - กม.5+500 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14/02/2567 ภก 2/2567 แขวงทางหลวงภูเก็ต
72 จ้างเหมางานตีเส้นและทำเครื่องหมายจราจรทางหลวงหมายเลข 4030 ตอน ถลาง - หาดราไวย์ ระหว่าง กม.0+000 - กม.0+350 และ กม.1+350 - กม.2+475 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09/02/2567 ภก 1/2567 แขวงทางหลวงภูเก็ต
73 ซื้อวัสดุและอุปกรณ์ไฟฟ้า จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09/02/2567 324/45/67/64 แขวงทางหลวงภูเก็ต
74 จ้างซ่อมบูรณะทรัพย์สิน จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06/02/2567 324/-/67/63 แขวงทางหลวงภูเก็ต
75 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07/02/2567 324/35/67/62 แขวงทางหลวงภูเก็ต
แสดง 61 ถึง 75 จาก 1,055 รายการ