f
title
แขวงทางหลวงภูเก็ต
PHUKET HIGHWAY DISTRICT
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
946 จ้างงานซ่อมแซมคืนสภาพเร่งด่วนระบบสายไฟฟ้าเครื่องกำเนิดไฟฟ้าและตู้ควบคุมระบบ อุโมงค์ทางลอดสามกอง (ถูกโจรกรรม) ทางหลวงหมายเลข 4024 ตอนบางคู-ตีนเขา ที่ กม.6+000 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09/08/2564 324/-/64/193 แขวงทางหลวงภูเก็ต
947 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05/08/2564 324/45/64/192 แขวงทางหลวงภูเก็ต
948 จ้างซ่อมครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02/08/2564 324/-/64/191 แขวงทางหลวงภูเก็ต
949 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02/08/2564 324/40/64/190 แขวงทางหลวงภูเก็ต
950 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02/08/2564 324/40/64/189 แขวงทางหลวงภูเก็ต
951 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02/08/2564 324/35/64/188 แขวงทางหลวงภูเก็ต
952 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02/08/2564 324/35/64/187 แขวงทางหลวงภูเก็ต
953 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30/07/2564 324/60/64/186 แขวงทางหลวงภูเก็ต
954 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30/07/2564 324/60/64/185 แขวงทางหลวงภูเก็ต
955 จ้างผลิตแผ่นป้ายไวนิล จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29/07/2564 324/-/64/184 แขวงทางหลวงภูเก็ต
956 ซื้อวัสดุเครื่องจักร/ยานพาหนะ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29/07/2564 324/30/64/183 แขวงทางหลวงภูเก็ต
957 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27/07/2564 324/35/64/182 แขวงทางหลวงภูเก็ต
958 จ้างซ่อมตรวจเช็คเปลี่ยนชิ้นส่วนอุปกรณ์ รถหมายเลขฯ 21-6618-15-8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23/07/2564 324/-/64/146 แขวงทางหลวงภูเก็ต
959 จ้างซ่อมงานบูรณะทรัพย์สิน จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22/07/2564 324/-/64/181 แขวงทางหลวงภูเก็ต
960 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22/07/2564 324/60/64/180 แขวงทางหลวงภูเก็ต
แสดง 946 ถึง 960 จาก 1,076 รายการ