f
title
แขวงทางหลวงภูเก็ต
PHUKET HIGHWAY DISTRICT
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
961 ซื้อน้ำยาฉีดสายพาน,น้ำยาล้างคราบน้ำมัน,น้ำยากัดสนิม 22/07/2564 324/-/64/145 แขวงทางหลวงภูเก็ต
962 ซื้อสายเอ็น,จานใบมีดแบบเอ็น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21/07/2564 324/-/64/144 แขวงทางหลวงภูเก็ต
963 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20/07/2564 324/60/64/179 แขวงทางหลวงภูเก็ต
964 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20/07/2564 324/60/64/178 แขวงทางหลวงภูเก็ต
965 ซื้อใบมีดเพื่อเก็บSTOCKไว้ใช้กับเครื่องจักรในหน่วยงานราชการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15/07/2564 324/-/64/143 แขวงทางหลวงภูเก็ต
966 ซื้อกระจกมองข้างด้านขวา รถหมายเลขฯ 44-9597-14-2โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15/07/2564 324/30/64/142 แขวงทางหลวงภูเก็ต
967 จ้างซ่อมปะยาง รถหมายเลขฯ 44-1153-20-0 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15/07/2564 324/จ/64/141 แขวงทางหลวงภูเก็ต
968 จ้างซ่อมชุดคอนโทรล รถหมายเลขฯ 77-6209-17-2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15/07/2564 324/จ/64/140 แขวงทางหลวงภูเก็ต
969 จ้างซ่อมงานบูรณะทรัพย์สิน จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14/07/2564 324/-/64/177 แขวงทางหลวงภูเก็ต
970 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12/07/2564 324/40/64/176 แขวงทางหลวงภูเก็ต
971 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12/07/2564 324/40/64/175 แขวงทางหลวงภูเก็ต
972 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09/07/2564 324/60/64/174 แขวงทางหลวงภูเก็ต
973 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09/07/2564 324/60/64/173 แขวงทางหลวงภูเก็ต
974 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06/07/2564 324/60/64/172 แขวงทางหลวงภูเก็ต
975 จ้างผลิตป้ายไวนิล จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06/07/2564 แขวงทางหลวงภูเก็ต
แสดง 961 ถึง 975 จาก 1,076 รายการ