f
title
แขวงทางหลวงภูเก็ต
PHUKET HIGHWAY DISTRICT
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
976 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18/06/2564 324/60/64/158 แขวงทางหลวงภูเก็ต
977 64067334988 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18/06/2564 324/60/64/157 แขวงทางหลวงภูเก็ต
978 จ้างก่อสร้างแสงสว่างเพื่อความปลอดภัยในแหล่งท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต ทางหลวงหมายเลข 402 ตอน โคกกลอย - หมากปรก ระหว่าง กม.0+000 - กม.21+856 ตอน หมากปรก - เมืองภูเก็ต ระหว่าง กม.21+856 กม.48+958 05/04/2564 ภก 41/2564 แขวงทางหลวงภูเก็ต
979 จ้างก่อสร้างยกระดับความปลอดภัยบริเวณชุมชน สถานศึกษาและ ศาสนสถาน ริมถนนสายหลัก ทางหลวงหมายเลข 402 ตอน โคกกลอย - หมากปรก ระหว่าง กม.14+400 - กม.15+400 21/04/2564 ภก 44/2564 แขวงทางหลวงภูเก็ต
980 จ้างก่อสร้างก่อสร้างปรับปรุงแก้ไขแนวโค้งอันตราย บริเวณโค้งช่องคับ ทางหลวงหมายเลข 4 ตอน ท้ายเหมือง - คลองบางดินสอ ระหว่าง กม.851+300 - กม.852+800 19/04/2564 ภก 43/2564 แขวงทางหลวงภูเก็ต
981 จ้างก่อสร้างติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างถนนเพชรเกษม ช่วง บ.ทุ่งมะพร้าว-อ.ท้ายเหมือง-บ.โคกกลอย ทางหลวงหมายเลข 4 ตอน ท้ายเหมือง - คลองบางดินสอ ระหว่าง กม.813+400 - กม.843+300 (เป็นแห่งๆ) 30/03/2564 ภก 39/2564 แขวงทางหลวงภูเก็ต
982 จ้างก่อสร้างติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างบนทางหลวงหมายเลข 4090 และ 4240 (ช่วง บ.ทุ่งมะพร้าว-บ.บกปุย-อ.กะปง-อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา) ทางหลวงหมายเลข 4090 ตอน นิคม - หินดาน ระหว่าง กม.19+730 - กม.30+265 และทางหลวงหมายเลข 4240 ตอน ทุ่งมะพร้าว - สามแยกนิคม ระหว่าง กม.4+100 29/03/2564 ภก 38/2564 แขวงทางหลวงภูเก็ต
983 จ้างก่อสร้างโครงการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยบนเส้นทางท่องเที่ยงฝั่งอันดามัน ทางหลวงในความรับผิดชอบของแขวงทางหลวงภูเก็ต พื้นที่จังหวัดภูเก็ต และจังหวัดพังงา จำนวน 10 สายทาง ปริมาณงาน 10 แห่ง 30/03/2564 ภก 40/2564 แขวงทางหลวงภูเก็ต
984 จ้างก่อสร้างงานซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างและไฟสัญญาณจราจร บนทางหลวงหมายเลข 402 ตอน หมากปรก-เมืองภูเก็ต ตอน 4 ที่ กม. 32+975 บริเวณสามแยกโรงพยาบาลถลาง 11/01/2564 ภก 6/2564 แขวงทางหลวงภูเก็ต
985 จ้างก่อสร้างงานปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน บนทางหลวงหมายเลข 402 ตอน หมากปรก - เมืองภูเก็ต ตอน 2 ระหว่าง กม.41+300 - กม.41+900 ปริมาณงาน 1 แห่ง 11/01/2564 ภก 7/2564 แขวงทางหลวงภูเก็ต
986 จ้างก่อสร้างงานปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน บนทางหลวงหมายเลข 402 ตอนหมากปรก - เมืองภูเก็ต ตอน 4 ระหว่าง กม.47+634-กม.48+600 18/01/2564 ภก 23/2564 แขวงทางหลวงภูเก็ต
987 จ้างก่อสร้างงานปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน บนทางหลวงหมายเลข 402 ตอนหมากปรก - เมืองภูเก็ต ตอน 1 ระหว่าง กม.38+600 - กม.39+120 ปริมาณงาน 1 แห่ง 18/01/2564 ภก 22/2564 แขวงทางหลวงภูเก็ต
988 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการยกระดับความปลอดภัยบริเวณทางแยกขนาดใหญ่ บนทางหลวงหมายเลข 402 ตอนหมากปรก - เมืองภูเก็ต ระหว่าง กม.20+970 - กม.23+850 ปริมาณงาน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 20/01/2564 ภก 33/2564 แขวงทางหลวงภูเก็ต
989 จ้างก่อสร้างงานปรับปรุงทางหลวงผ่านย่านชุมชน ทางหลวงหมายเลข 4030 ตอนถลาง - หาดราไวย์ ระหว่าง กม.0+500 - กม.1+350 ปริมาณงาน 1 แห่ง 18/01/2564 ภก 24/2564 แขวงทางหลวงภูเก็ต
990 จ้างเหมาโครงการปรับปรุงการแบ่งทิศทางการจราจรเพื่อความปลอดภัย บนทางหลวงหมายเลข 4030 ตอนถลาง - หาดราไวย์ ระหว่าง กม.12+300 - กม.14+775 ปริมาณงาน 1 แห่ง 20/01/2564 ภก 30/2564 แขวงทางหลวงภูเก็ต
แสดง 976 ถึง 990 จาก 1,055 รายการ