f
title
แขวงทางหลวงภูเก็ต
PHUKET HIGHWAY DISTRICT
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
991 งานราวกันอันตราย บนทางหลวงหมายเลข 402 ตอนโคกกลอย - หมากปรก ตอน 3 ระหว่าง กม.18+500 - กม.19+800 (เป็นช่วง ๆ) 11/01/2564 ภก 8/2564 แขวงทางหลวงภูเก็ต
992 งานเครื่องหมายนำทาง บนทางหลวงหมายเลข 4024 ตอน บางคู - ตีนเขา ตอน 1 ระหว่าง กม.0+000 - กม.8+000 ปริมาณงาน 1 แห่ง 15/01/2564 ภก 16/2564 แขวงทางหลวงภูเก็ต
993 งานราวกันอันตราย บนทางหลวงหมายเลข 402 ตอนโคกกลอย-หมากปรก ตอน 1 ระหว่าง กม. 9+500 - กม.13+500 (เป็นช่วง ๆ ) 11/01/2564 ภก 5/2564 แขวงทางหลวงภูเก็ต
994 งานราวกันอันตราย บนทางหลวงหมายเลข 4024 ตอน บางคู - ตีนเขา ตอน 2 ระหว่าง กม.1+000 - กม.2+500 (เป็นช่วง ๆ) ปริมาณงาน 1 แห่ง 08/01/2564 ภก 3/2564 แขวงทางหลวงภูเก็ต
995 จ้างก่อสร้างงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค พัฒนาทางหลวงหมายเลข 4030 ตอน ถลาง - หาดราไวย์ ระหว่าง กม.16+225 - กม.17+125 ปริมาณงาน 1 แห่ง 18/01/2564 ภก 25/2564 แขวงทางหลวงภูเก็ต
996 จ้างก่อสร้างงานฟื้นฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 402 ตอน หมากปรก - เมืองภูเก็ต ระหว่าง กม.45+500 - กม.47+650 ปริมาณงาน 1 แห่ง 21/01/2564 ภก 34/2564 แขวงทางหลวงภูเก็ต
997 จ้างก่อสร้างงานปรับปรุงจุดเสี่ยงและบริเวณอันตรายบนทางหลวง บนทางหลวงหมายเลข 4 ตอน ท้ายเหมือง - คลองบางดินสอ ตอน 3 ระหว่าง กม.849+300 - กม.851+300 ปริมาณงาน 1 แห่ง 20/01/2564 ภก 32/2564 แขวงทางหลวงภูเก็ต
998 จ้างก่อสร้างงานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 402 ตอน โคกกลอย - หมากปรก ตอน 1 ระหว่าง กม.16+000 - กม.19+000 RT. ปริมาณงาน 37,450 ตร.ม. 19/01/2564 ภก 28/2564 แขวงทางหลวงภูเก็ต
999 จ้างก่อสร้างงานราวกันอันตราย บนทางหลวงหมายเลข 4 ตอน ท้ายเหมือง - คลองบางดินสอ ตอน 2 ระหว่าง กม.851+600 - กม.854+553 (เป็นช่วง ๆ) ปริมาณงาน 1 แห่ง 08/01/2564 ภก 2/2564 แขวงทางหลวงภูเก็ต
1000 จ้างก่อสร้างงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค พัฒนาทางหลวงหมายเลข 4024 ตอน บางคู - ตีนเขา ระหว่าง กม.3+000 - กม.4+175 ปริมาณงาน 1 แห่ง 19/01/2564 ภก 29/2564 แขวงทางหลวงภูเก็ต
1001 จ้างก่อสร้างงานฟื้นฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 4029 ตอน กะทู้ - ป่าตอง ระหว่าง กม.0+000 - กม.0+300 ปริมาณงาน 1 แห่ง 13/01/2564 ภก 13/2564 แขวงทางหลวงภูเก็ต
1002 จ้างก่อสร้างงานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 4027 ตอน ท่าเรือ - เมืองใหม่ ตอน 2 ระหว่าง กม.3+500 - กม.5+500 ปริมาณงาน 38,120 ตร.ม. 19/01/2564 ภก 27/2564 แขวงทางหลวงภูเก็ต
1003 จ้างก่อสร้างงานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 402 ตอน โคกกลอย - หมากปรก ตอน 2 ระหว่าง กม.16+131 - กม.17+085 LT. ปริมาณงาน 12,300 ตร.ม. 15/01/2564 ภก 20/2564 แขวงทางหลวงภูเก็ต
1004 จ้างก่อสร้างงานฟื้นฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 4090 ตอน นิคม - หินดาน ตอน 2 ที่ กม.22+500 LT. ปริมาณงาน 1 แห่ง 13/01/2564 ภก 12/2564 แขวงทางหลวงภูเก็ต
1005 จ้างก่อสร้างงานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข ๔๐๒๕ ตอน ท่าเรือ - เชิงทะเล ระหว่าง กม. ๐+๐๐๐ - กม.๒+๐๐๐ RT. ปริมาณงาน ๒๒,๒๔๐ ตร.ม. 18/01/2564 ภก 21/2564 แขวงทางหลวงภูเก็ต
แสดง 991 ถึง 1,005 จาก 1,055 รายการ