f
title
แขวงทางหลวงภูเก็ต
PHUKET HIGHWAY DISTRICT
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1006 จ้างก่อสร้างงานปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน บนทางหลวงหมายเลข 402 ตอน หมากปรก - เมืองภูเก็ต ตอน 2 ระหว่าง กม.41+300 - กม.41+900 ปริมาณงาน 1 แห่ง 11/01/2564 ภก 7/2564 แขวงทางหลวงภูเก็ต
1007 จ้างก่อสร้างงานปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน บนทางหลวงหมายเลข 402 ตอนหมากปรก - เมืองภูเก็ต ตอน 4 ระหว่าง กม.47+634-กม.48+600 18/01/2564 ภก 23/2564 แขวงทางหลวงภูเก็ต
1008 จ้างก่อสร้างงานปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน บนทางหลวงหมายเลข 402 ตอนหมากปรก - เมืองภูเก็ต ตอน 1 ระหว่าง กม.38+600 - กม.39+120 ปริมาณงาน 1 แห่ง 18/01/2564 ภก 22/2564 แขวงทางหลวงภูเก็ต
1009 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการยกระดับความปลอดภัยบริเวณทางแยกขนาดใหญ่ บนทางหลวงหมายเลข 402 ตอนหมากปรก - เมืองภูเก็ต ระหว่าง กม.20+970 - กม.23+850 ปริมาณงาน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 20/01/2564 ภก 33/2564 แขวงทางหลวงภูเก็ต
1010 จ้างก่อสร้างงานปรับปรุงทางหลวงผ่านย่านชุมชน ทางหลวงหมายเลข 4030 ตอนถลาง - หาดราไวย์ ระหว่าง กม.0+500 - กม.1+350 ปริมาณงาน 1 แห่ง 18/01/2564 ภก 24/2564 แขวงทางหลวงภูเก็ต
1011 จ้างเหมาโครงการปรับปรุงการแบ่งทิศทางการจราจรเพื่อความปลอดภัย บนทางหลวงหมายเลข 4030 ตอนถลาง - หาดราไวย์ ระหว่าง กม.12+300 - กม.14+775 ปริมาณงาน 1 แห่ง 20/01/2564 ภก 30/2564 แขวงทางหลวงภูเก็ต
1012 งานราวกันอันตราย บนทางหลวงหมายเลข 402 ตอนโคกกลอย - หมากปรก ตอน 3 ระหว่าง กม.18+500 - กม.19+800 (เป็นช่วง ๆ) 11/01/2564 ภก 8/2564 แขวงทางหลวงภูเก็ต
1013 งานเครื่องหมายนำทาง บนทางหลวงหมายเลข 4024 ตอน บางคู - ตีนเขา ตอน 1 ระหว่าง กม.0+000 - กม.8+000 ปริมาณงาน 1 แห่ง 15/01/2564 ภก 16/2564 แขวงทางหลวงภูเก็ต
1014 งานราวกันอันตราย บนทางหลวงหมายเลข 402 ตอนโคกกลอย-หมากปรก ตอน 1 ระหว่าง กม. 9+500 - กม.13+500 (เป็นช่วง ๆ ) 11/01/2564 ภก 5/2564 แขวงทางหลวงภูเก็ต
1015 งานราวกันอันตราย บนทางหลวงหมายเลข 4024 ตอน บางคู - ตีนเขา ตอน 2 ระหว่าง กม.1+000 - กม.2+500 (เป็นช่วง ๆ) ปริมาณงาน 1 แห่ง 08/01/2564 ภก 3/2564 แขวงทางหลวงภูเก็ต
1016 จ้างก่อสร้างงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค พัฒนาทางหลวงหมายเลข 4030 ตอน ถลาง - หาดราไวย์ ระหว่าง กม.16+225 - กม.17+125 ปริมาณงาน 1 แห่ง 18/01/2564 ภก 25/2564 แขวงทางหลวงภูเก็ต
1017 จ้างก่อสร้างงานฟื้นฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 402 ตอน หมากปรก - เมืองภูเก็ต ระหว่าง กม.45+500 - กม.47+650 ปริมาณงาน 1 แห่ง 21/01/2564 ภก 34/2564 แขวงทางหลวงภูเก็ต
1018 จ้างก่อสร้างงานปรับปรุงจุดเสี่ยงและบริเวณอันตรายบนทางหลวง บนทางหลวงหมายเลข 4 ตอน ท้ายเหมือง - คลองบางดินสอ ตอน 3 ระหว่าง กม.849+300 - กม.851+300 ปริมาณงาน 1 แห่ง 20/01/2564 ภก 32/2564 แขวงทางหลวงภูเก็ต
1019 จ้างก่อสร้างงานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 402 ตอน โคกกลอย - หมากปรก ตอน 1 ระหว่าง กม.16+000 - กม.19+000 RT. ปริมาณงาน 37,450 ตร.ม. 19/01/2564 ภก 28/2564 แขวงทางหลวงภูเก็ต
1020 จ้างก่อสร้างงานราวกันอันตราย บนทางหลวงหมายเลข 4 ตอน ท้ายเหมือง - คลองบางดินสอ ตอน 2 ระหว่าง กม.851+600 - กม.854+553 (เป็นช่วง ๆ) ปริมาณงาน 1 แห่ง 08/01/2564 ภก 2/2564 แขวงทางหลวงภูเก็ต
แสดง 1,006 ถึง 1,020 จาก 1,076 รายการ