f
title
แขวงทางหลวงภูเก็ต
PHUKET HIGHWAY DISTRICT
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1021 จ้างก่อสร้างงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค พัฒนาทางหลวงหมายเลข 4024 ตอน บางคู - ตีนเขา ระหว่าง กม.3+000 - กม.4+175 ปริมาณงาน 1 แห่ง 19/01/2564 ภก 29/2564 แขวงทางหลวงภูเก็ต
1022 จ้างก่อสร้างงานฟื้นฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 4029 ตอน กะทู้ - ป่าตอง ระหว่าง กม.0+000 - กม.0+300 ปริมาณงาน 1 แห่ง 13/01/2564 ภก 13/2564 แขวงทางหลวงภูเก็ต
1023 จ้างก่อสร้างงานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 4027 ตอน ท่าเรือ - เมืองใหม่ ตอน 2 ระหว่าง กม.3+500 - กม.5+500 ปริมาณงาน 38,120 ตร.ม. 19/01/2564 ภก 27/2564 แขวงทางหลวงภูเก็ต
1024 จ้างก่อสร้างงานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 402 ตอน โคกกลอย - หมากปรก ตอน 2 ระหว่าง กม.16+131 - กม.17+085 LT. ปริมาณงาน 12,300 ตร.ม. 15/01/2564 ภก 20/2564 แขวงทางหลวงภูเก็ต
1025 จ้างก่อสร้างงานฟื้นฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 4090 ตอน นิคม - หินดาน ตอน 2 ที่ กม.22+500 LT. ปริมาณงาน 1 แห่ง 13/01/2564 ภก 12/2564 แขวงทางหลวงภูเก็ต
1026 จ้างก่อสร้างงานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข ๔๐๒๕ ตอน ท่าเรือ - เชิงทะเล ระหว่าง กม. ๐+๐๐๐ - กม.๒+๐๐๐ RT. ปริมาณงาน ๒๒,๒๔๐ ตร.ม. 18/01/2564 ภก 21/2564 แขวงทางหลวงภูเก็ต
1027 จ้างก่อสร้างงานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 4024 ตอน ตีนเขา - หาดราไวย์ ระหว่าง กม.20+925 - กม.22+700 ปริมาณงาน 34,000 ตร.ม. 20/01/2564 ภก 31/2564 แขวงทางหลวงภูเก็ต
1028 จ้างก่อสร้างงานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 4030 ตอน ถลาง - หาดราไวย์ ระหว่าง กม.5+700 - กม.9+500 ปริมาณงาน 38,120 ตร.ม. 19/01/2564 ภก 26/2564 แขวงทางหลวงภูเก็ต
1029 จ้างก่อสร้างงานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 4020 ตอน เมืองภูเก็ต - กะทู้ ระหว่าง กม.0+000 - กม.1+642 ปริมาณงาน 35,385 ตร.ม. 15/01/2564 ภก 19/2564 แขวงทางหลวงภูเก็ต
1030 จ้างก่อสร้างจ้างเหมาโครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข ๔๐๒ ตอน หมากปรก - เมืองภูเก็ต ตอน ๑ ระหว่าง กม. ๒๙+๑๐๐-กม.๓๒+๕๐๐ LT. 13/01/2564 ภก 14/2564 แขวงทางหลวงภูเก็ต
1031 จ้างก่อสร้างงานฟื้นฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 4090 ตอน นิคม - หินดาน ตอน 1 ที่ กม.35+950 RT. ปริมาณงาน 1 แห่ง 13/01/2564 ภก 10/2564 แขวงทางหลวงภูเก็ต
1032 งานฟื้นฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 4090 ตอน นิคม - หินดาน ตอน 3 ที่ กม.21+000 RT. ปริมาณงาน 1 แห่ง 13/01/2564 ภก 11/2564 แขวงทางหลวงภูเก็ต
1033 งานจ้างเหมาก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับปฏิบัติการและระดับชำนาญการ (ระดับ 3-6) หมวดทางหลวงท้ายเหมือง แขวงทางหลวงภูเก็ต จ.พังงา ปริมาณงาน 1 แห่ง 28/01/2564 ภก 35/2564 แขวงทางหลวงภูเก็ต
1034 งานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 4027 ตอน ท่าเรือ - เมืองใหม่ ตอน 1 ระหว่าง กม.1+650 - กม.3+500 ปริมาณงาน 35,000 ตร.ม. 15/01/2564 ภก 18/2564 แขวงทางหลวงภูเก็ต
1035 งานบำรุงรักษาสะพาน ทางหลวงหมายเลข 4030 ตอนถลาง - หาดราไวย์ ที่ กม.12+420 ปริมาณงาน 1 แห่ง 15/01/2564 ภก 15/2564 แขวงทางหลวงภูเก็ต
แสดง 1,021 ถึง 1,035 จาก 1,076 รายการ