f
title
แขวงทางหลวงภูเก็ต
PHUKET HIGHWAY DISTRICT
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1036 งานจ้างเหมาก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับปฏิบัติการและระดับชำนาญการ (ระดับ 3-6) หมวดทางหลวงถลาง แขวงทางหลวงภูเก็ต จ.ภูเก็ต ปริมาณงาน 1 แห่ง 08/01/2564 ภก 1/2564 แขวงทางหลวงภูเก็ต
1037 งานปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ แขวงทางหลวงภูเก็ต ถนนนริศร ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต ปริมาณงาน 1 แห่ง 08/01/2564 ภก 4/2564 แขวงทางหลวงภูเก็ต
1038 จ้างเหมาก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับปฏิบัติการและระดับชำนาญการ (ระดับ 3-6) หมวดทางหลวงภูเก็ต แขวงทางหลวงภูเก็ต จ.ภูเก็ต ปริมาณงาน 1 แห่ง 11/01/2564 ภก 9/2564 แขวงทางหลวงภูเก็ต
1039 จ้างก่อสร้างงานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ ทางหลวงหมายเลข 4303 ตอนต้นแซะ - ทุ่งโพธิ์ ระหว่าง กม.0+575 - กม.4+475 LT. ปริมาณงาน 44,600 ตร.ม. 15/01/2564 ภก 17/2564 แขวงทางหลวงภูเก็ต
1040 จ้างเหมาโครงการยกระดับความปลอดภัยบริเวณทางแยกขนาดใหญ่ บนทางหลวงหมายเลข 402 ตอนโคกกลอย-หมากปรก ตอน 4 ระหว่าง กม. 3+560-กม.4+000 ปริมาณงาน 1 แห่ง 05/05/2563 ภก 30/2563 แขวงทางหลวงภูเก็ต
1041 งานปรับปรุงอาคารที่ทำการ ของแขวงทางหลวงภูเก็ต ถนนนริศร ตำบล ตลาดใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต ปริมาณงาน 1 แห่ง 08/05/2563 ภก 38/2563 แขวงทางหลวงภูเก็ต
1042 จ้างงานป้ายจราจร บนทางหลวงหมายเลข ๔๐๒๔ ตอน บางคู - ตีนเขา ระหว่าง กม.๐+๐๐๐- กม.๑๑+๖๕๐ และทางหลวงหมายเลข ๔๐๒๔ ตอน ตีนเขา - หาดราไวย์ ระหว่าง กม.๑๑+๖๕๐ - กม.๒๒+๗๒๐ ปริมาณงาน ๔ แห่ง 21/04/2563 ภก 12/2563 แขวงทางหลวงภูเก็ต
1043 จ้างงานป้ายจราจร บนทางหลวงหมายเลข 4021 ตอนเมืองภูเก็ต - ห้าแยกฉลอง ที่ กม.0+300 LT. , กม. 0+600 RT. , กม.5+300 LT. และ กม.6+100 LT. และทางหลวงหมายเลข 4023 ตอน เมืองภูเก็ต - แหลมพันวา ที่ กม. 0+700 LT. ปริมาณงาน 5 แห่ง 21/04/2563 ภก 14/2563 แขวงทางหลวงภูเก็ต
1044 จ้างงานป้ายจราจร บนทางหลวงหมายเลข 4 ตอน ท้ายเหมือง - คลองบางดินสอ ที่ กม.845+353 RT. , กม.849+300 RT. , ทางหลวงหมายเลข 4302 ตอน หาดทรายแก้ว - ท่านุ่น ที่ กม.1+300 LT. และทางหลวงหมายเลข 4303 ตอน ต้นแซะ - ทุ่งโพธิ์ ที่ กม. 0+350 RT. และ กม. 0+545 RT. ปริมาณงาน 5 แห่ง 21/04/2563 ภก 11/2563 แขวงทางหลวงภูเก็ต
1045 จ้างงานป้ายจราจร บนทางหลวงหมายเลข 402 ตอน หมากปรก - เมืองภูเก็ต ที่ กม.30+970 LT. , กม.37+550 LT. และ กม.38+900 RT. และทางหลวงหมายเลข 4028 ตอน ห้าแยกฉลอง - กะรน ที่ กม. 0+200 LT. และ กม.3+600 LT. ปริมาณงาน 5 แห่ง 01/05/2563 ภก 27/2563 แขวงทางหลวงภูเก็ต
1046 จ้างงานป้ายจราจร บนทางหลวงหมายเลข 402 ตอน โคกกลอย - หมากปรก ระหว่าง กม.0+000 - กม.21+856 ปริมาณงาน 5 แห่ง 21/04/2563 ภก 10/2563 แขวงทางหลวงภูเก็ต
1047 งานโครงการปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน บนทางหลวงหมายเลข 4024 ตอน ตีนเขา - หาดราไวย์ ที่ กม.14+130 (หน้า รร.วัดฉลอง) ปริมาณงาน 1 แห่ง 21/04/2563 ภก 9/2563 แขวงทางหลวงภูเก็ต
1048 งานราวกันอันตราย บนทางหลวงหมายเลข4024 ตอน บางคู - ตีนเขา ตอน 4 ระหว่าง กม.2+650 - กม.4+500 LT. และ กม.3+750 - กม.4+525 RT. (เป็นช่วง ๆ) ปริมาณงาน 1 แห่ง 05/05/2563 ภก 32/2563 แขวงทางหลวงภูเก็ต
1049 งานป้ายจราจร บนทางหลวงหมายเลข 4031 ตอน มุดดอกขาว - สนามบิน ที่ กม.5+200 LT. , กม.6+200 RT. , กม.7+850 LT. และ กม.8+400 RT. ปริมาณงาน 4 แห่ง 21/04/2563 ภก 13/2563 แขวงทางหลวงภูเก็ต
1050 งานไฟฟ้าแสงสว่าง บนทางหลวงหมายเลข 4032 ตอน บางไทร - ตำตัว ระหว่าง กม.2+000 - กม.4+415 13/05/2563 ภก 40/2563 แขวงทางหลวงภูเก็ต
แสดง 1,036 ถึง 1,050 จาก 1,076 รายการ