f
title
แขวงทางหลวงภูเก็ต
PHUKET HIGHWAY DISTRICT
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1051 งานไฟฟ้าแสงสว่าง บนทางหลวงหมายเลข 4024 ตอน บางคู - ตีนเขา ตอน 5 ระหว่าง กม.6+350 - กม.6+950 และ กม.8+350 - กม.9+500 13/05/2563 ภก 41/2563 แขวงทางหลวงภูเก็ต
1052 งานไฟฟ้าแสงสว่าง บนทางหลวงหมายเลข 4024 ตอน บางคู - ตีนเขา ตอน 3 ระหว่าง กม.1+300 - กม.2+500 07/05/2563 ภก 36/2563 แขวงทางหลวงภูเก็ต
1053 จ้างเหมาโครงการปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน บนทางหลวงหมายเลข 4029 ตอน กะทู้ - ป่าตอง ตอน 5 ที่ กม.1+700 (หน้า รร.วัดสุวรรณคีรีวงก์) 22/04/2563 ภก 16/2563 แขวงทางหลวงภูเก็ต
1054 จ้างเหมาโครงการปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน บนทางหลวงหมายเลข 4030 ตอน ถลาง - หาดราไวย์ ที่ กม.5+240 (หน้า รร.เชิงทะเลวิทยาคม) 22/04/2563 ภก 17/2563 แขวงทางหลวงภูเก็ต
1055 จ้างเหมาโครงการปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน บนทางหลวงหมายเลข 4302 ตอน หาดทรายแก้ว - ท่านุ่น ที่ กม.2+630 (หน้า รร.บ้านท่าฉัตรไชย) 22/04/2563 ภก 15/2563 แขวงทางหลวงภูเก็ต
1056 จ้างเหมาโครงการปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน บนทางหลวงหมายเลข 4240 ตอน ทุ่งมะพร้าว - สามแยกนิคม ที่ กม.5+400 (หน้า รร.บ้านควนแรด) 22/04/2563 ภก 18/2563 แขวงทางหลวงภูเก็ต
1057 งานฟื้นฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 4027 ตอน ท่าเรือ - เมืองใหม่ ระหว่าง กม.2+525 - กม.3+636 ปริมาณงาน 1 แห่ง 07/04/2564 ภก 42/2564 แขวงทางหลวงภูเก็ต
1058 งานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 4024 ตอน บางคู - ตีนเขา ระหว่าง กม.10+250 - กม.11+650 ปริมาณงาน 28,700 ตร.ม. 05/05/2563 ภก 31/2563 แขวงทางหลวงภูเก็ต
1059 งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์ คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ ทางหลวงหมายเลข 4021 ตอน เมืองภูเก็ต - ห้าแยกฉลอง ระหว่าง กม.2+200 - กม.5+150 ปริมาณงาน 1 แห่ง 13/05/2563 ภก 42/2563 แขวงทางหลวงภูเก็ต
1060 งานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 4023 ตอน เมืองภูเก็ต - แหลมพันวา ระหว่าง กม.6+060 - กม.8+770 ปริมาณงาน 28,650 ตร.ม. 07/05/2563 ภก 35/2563 แขวงทางหลวงภูเก็ต
1061 งานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 402 ตอน หมากปรก - เมืองภูเก็ต ตอน 1 กม.21+250 - กม.23+850 RT. ปริมาณงาน 32,000 ตร.ม. 05/05/2563 ภก 29/2563 แขวงทางหลวงภูเก็ต
1062 งานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 402 ตอน หมากปรก - เมืองภูเก็ต ตอน 2 ระหว่าง กม.28+875 - กม.31+300 RT. ปริมาณงาน 30,325 ตร.ม. 07/05/2563 ภก 34/2563 แขวงทางหลวงภูเก็ต
1063 งานโครงการปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน บนทางหลวงหมายเลข 402 ตอน โคกกลอย - หมากปรก ตอน 5 ที่ กม.2+000 (หน้า รร.ขจรเกียรติศึกษา (โคกกลอย)) 30/04/2563 ภก 23/2563 แขวงทางหลวงภูเก็ต
1064 งานโครงการปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน บนทางหลวงหมายเลข 4026 ตอน ทางเข้าสนามบินภูเก็ต ที่ กม.1+800 (หน้า วท.ถลาง) ปริมาณงาน 1 แห่ง 30/04/2563 ภก 22/2563 แขวงทางหลวงภูเก็ต
1065 งานเครื่องหมายนำทาง บนทางหลวงหมายเลข 402 ตอน หมากปรก - เมืองภูเก็ต ตอน 2 ระหว่าง กม.32+500 - กม.45+570 (เป็นช่วงๆ) 30/04/2563 ภก 20/2563 แขวงทางหลวงภูเก็ต
แสดง 1,051 ถึง 1,065 จาก 1,076 รายการ