f
title
แขวงทางหลวงภูเก็ต
PHUKET HIGHWAY DISTRICT
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
106 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30/11/2566 324/35/67/32 แขวงทางหลวงภูเก็ต
107 จ้างเหมางานตัดหญ้าและถางป่า บริเวณข้างทางทั้งสองข้างและเกาะกลาง จำนวน 1 งาน 23/11/2566 324/-/67/31 แขวงทางหลวงภูเก็ต
108 ซื้อวัสดุและอุปกรณ์ไฟฟ้า จำนวน 1 งาน 23/11/2566 324/45/67/28 แขวงทางหลวงภูเก็ต
109 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 งาน 23/11/2566 324/60/67/27 แขวงทางหลวงภูเก็ต
110 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 งาน 23/11/2566 324/60/67/30 แขวงทางหลวงภูเก็ต
111 จ้างซ่อมบูรณะทรัพย์สิน จำนวน 1 งาน 23/11/2566 324/-/67/29 แขวงทางหลวงภูเก็ต
112 ซื้อวัสดุเครื่องจักรกลและยานพาหนะ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24/11/2566 324/-/67/11 แขวงทางหลวงภูเก็ต
113 ซื้อวัสดุเครื่องจักรกลและยานพาหนะ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24/11/2566 324/30/67/10 แขวงทางหลวงภูเก็ต
114 ซื้อวัสดุเครื่องจักรกลและยานพาหนะ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24/11/2566 324/30/67/9 แขวงทางหลวงภูเก็ต
115 ซื้อวัสดุเครื่องจักรกลและยานพาหนะ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24/11/2566 324/30/67/8 แขวงทางหลวงภูเก็ต
116 จ้างซ่อมวัสดุเครื่องจักรกลและยานพาหนะ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24/11/2566 324/จ/67/7 แขวงทางหลวงภูเก็ต
117 วัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 งาน 16/11/2566 324/60/67/26 แขวงทางหลวงภูเก็ต
118 จ้างซ่อมเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 1 งาน 13/11/2566 324/-/67/25 แขวงทางหลวงภูเก็ต
119 จ้างซ่อมวัสดุเครื่องจักรกลและยานพาหนะ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14/11/2566 324/จ/67/6 แขวงทางหลวงภูเก็ต
120 จ้างซ่อมวัสดุเครื่องจักรกลและยานพาหนะ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14/11/2566 324/จ/67/5 แขวงทางหลวงภูเก็ต
แสดง 106 ถึง 120 จาก 1,055 รายการ