f
title
แขวงทางหลวงภูเก็ต
PHUKET HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : ทางหลวงปลอดภัย สวยงาม สู่แหล่งท่องเที่ยวระดับโลก
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
หน่วยงาน แขวงทางหลวงภูเก็ต
ปีงบประมาณ 2562
รหัสแผนการจัดซื้อจัดจ้าง P62020017564
ชื่อโครงการที่จะจัดซื้อจัดจ้าง โครงการยกระดับความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกการเดินทางบนเส้นทางสายหลักและสายรอง จังหวัดภูเก็ต ก่อสร้างและติดตั้งป้ายคร่อมทาง (Overhead Sign)
จำนวนเงินงบประมาณโครงการ 6,556,000.00 บาท
สถานะ เผยแพร่ขึ้นเว็บ
วันที่ประกาศ 04/03/2562
เดือนปีที่คาดว่าจะประกาศจัดซื้อจัดจ้าง 03/2562
เอกสารแนบ ดาวน์โหลด
หมายเหตุ