f
title
แขวงทางหลวงภูเก็ต
PHUKET HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : ทางหลวงปลอดภัย สวยงาม สู่แหล่งท่องเที่ยวระดับโลก
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
หน่วยงาน แขวงทางหลวงภูเก็ต
ปีงบประมาณ 2562
รหัสแผนการจัดซื้อจัดจ้าง P62030003282
ชื่อโครงการที่จะจัดซื้อจัดจ้าง จ้างเหมางานไฟฟ้าแสงสว่าง บนทางหลวงหมายเลข 4277 ตอนท่านุ่น-ในหยง ระหว่าง กม.2+500-กม.5+650 (LT.)
จำนวนเงินงบประมาณโครงการ 3,900,000.00 บาท
สถานะ เผยแพร่ขึ้นเว็บ
วันที่ประกาศ 05/03/2562
เดือนปีที่คาดว่าจะประกาศจัดซื้อจัดจ้าง 03/2562
เอกสารแนบ ดาวน์โหลด
หมายเหตุ