f
title
แขวงทางหลวงภูเก็ต
PHUKET HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : ทางหลวงปลอดภัย สวยงาม สู่แหล่งท่องเที่ยวระดับโลก
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
หน่วยงาน แขวงทางหลวงภูเก็ต
ปีงบประมาณ 2562
รหัสแผนการจัดซื้อจัดจ้าง P62080031862
ชื่อโครงการที่จะจัดซื้อจัดจ้าง จ้างเหมาบำรุงรักษาซ่อมแซมพร้อมเปลี่ยนอุปกรณ์ไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 402 ตอนโคกกลอย-หมากปรก ระหว่าง กม.0+000-กม.23+800 และทางหลวงหมายเลข 402 ตอนหมากปรก-เมืองภูเก็ต ระหว่าง กม.25+400-กม.48+958
จำนวนเงินงบประมาณโครงการ 13,249,827.00 บาท
สถานะ เผยแพร่ขึ้นเว็บ
วันที่ประกาศ 28/08/2562
เดือนปีที่คาดว่าจะประกาศจัดซื้อจัดจ้าง 09/2562
เอกสารแนบ ดาวน์โหลด
หมายเหตุ