f
title
แขวงทางหลวงภูเก็ต
PHUKET HIGHWAY DISTRICT
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
1921 แขวงทางหลวงภูเก็ต จ้างเหมาซ่อมงานบูรณะทรัพย์สิน จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21/03/2562 99,522.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
1922 แขวงทางหลวงภูเก็ต จ้างเหมางานไฟฟ้าแสงสว่าง บนทางหลวงหมายเลข 4277 ตอนท่านุ่น-ในหยง ระหว่่าง กม.2+500-กม.5+650 (LT.) ปริมาณงาน 1 แห่ง 21/03/2562 3,900,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
1923 แขวงทางหลวงภูเก็ต ซื้อวัสดุและอุปกรณ์ไฟฟ้า จำนวน 3 รายการ 20/03/2562 92,400.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
1924 แขวงทางหลวงภูเก็ต ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 20/03/2562 3,500.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
1925 แขวงทางหลวงภูเก็ต ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 15 รายการ 20/03/2562 16,475.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
1926 แขวงทางหลวงภูเก็ต ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 6 รายการ 20/03/2562 84,256.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
1927 แขวงทางหลวงภูเก็ต ซื้อแม่ปั๊มคลัตช์ตัวล่าง รถหมายเลข 25-6918-10-9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20/03/2562 6,500.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
1928 แขวงทางหลวงภูเก็ต จ้างเหมางานบำรุงปกติ ทางหลวงหมายเลข 4024 ตอนบางคู-ตีนเขา และตีนเขา-หาดราไวย์ ระหว่าง กม.0+000-กม.22+720 ปริมาณงาน 1 แห่ง 19/03/2562 5,000,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
1929 แขวงทางหลวงภูเก็ต ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 5 รายการ โดยวิะีเฉพาะเจาะจง 18/03/2562 1,679.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
1930 แขวงทางหลวงภูเก็ต ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 7 รายการ โดยวิะีเฉพาะเจาะจง 15/03/2562 13,220.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
1931 แขวงทางหลวงภูเก็ต จ้างเหมางานไฟฟ้าแสงสว่าง บนทางหลวงหมายเลข 4277 ตอนท่านุ่น-ในหยง ระหว่่าง กม. 2+500-กม.5+650 (LT) ปริมาณงาน 1 แห่ง 15/03/2562 3,900,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
1932 แขวงทางหลวงภูเก็ต จ้างเหมางานไฟฟ้าแสงสว่าง บนทางหลวงหมายเลข 4277 ตอนท่านุ่น-ในหยง ระหว่่าง กม. 2+500-กม.5+650 (LT) ปริมาณงาน 1 แห่ง 15/03/2562 3,900,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
1933 แขวงทางหลวงภูเก็ต ซื้อวัสดุและอุปกรณ์ไฟฟ้า จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14/03/2562 99,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
1934 แขวงทางหลวงภูเก็ต งานปรับปรุงอำนวยความปลอดภัยแขวงทางหลวงภูเก็ต เพื่องานจ้างเหมาผลิดติดตั้งอุปกรณ์เสาหลักนำทางยางพารา จำนวน 1,116 ต้น 12/03/2562 4,350,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
1935 แขวงทางหลวงภูเก็ต จ้างซ่อมระบบคลัตช์และแม่ปั้มเบรคตัวบน รถหมายเลข 25-6655-99-0 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12/03/2562 33,491.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
แสดง 1,921 ถึง 1,935 จาก 2,022 รายการ