f
title
แขวงทางหลวงภูเก็ต
PHUKET HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : ทางหลวงปลอดภัย สวยงาม สู่แหล่งท่องเที่ยวระดับโลก
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
346 แขวงทางหลวงภูเก็ต จ้างค่าปรับปรุงงานอำนวยความปลอดภัยแขวงทางหลวงภูเก็ต เพื่องานจ้างเหมาผลิตพร้อมติดตั้งอุปกรณ์เสาหลักนำทางยางพารา จำนวน 1,116 ต้น 07/02/2562 4,350,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
347 แขวงทางหลวงภูเก็ต จ้างก่อสร้างจ้างเหมางานบำรุงปกติ ทางหลวงหมายเลข 4024 ตอนบางคู-ตีนเขา และตีนเขา-หาดราไวย์ ระหว่าง กม.0+000-กม.22+720 ปริมาณงาน 1 แห่ง 08/02/2562 5,000,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
348 แขวงทางหลวงภูเก็ต จ้างเหมาซ่อมงานบูรณะทรัพย์สิน จำนวน ๒ รายการ 29/01/2562 36,675.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
349 แขวงทางหลวงภูเก็ต จ้างงานซ่อมงานบูรณะทรัพย์สิน จำนวน ๑ รายการ 29/01/2562 41,608.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
350 แขวงทางหลวงภูเก็ต ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑ รายการ 24/01/2562 43,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
351 แขวงทางหลวงภูเก็ต ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 24/01/2562 43,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
352 แขวงทางหลวงภูเก็ต ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน ๑ รายการ 24/01/2562 95,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
353 แขวงทางหลวงภูเก็ต จ้างเหมาก่อสร้างงานบำรุงปกติ ทางหลวงหมายเลข 4024 ตอน บางคู - ตีนเขา และ ตีนเขา - หาดราไวย์ ระหว่าง กม.0+000 - กม.22+720 ปริมาณงาน 1 แห่ง 22/01/2562 5,000,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
354 แขวงทางหลวงภูเก็ต ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน ๑ รายการ 21/01/2562 16,104.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
355 แขวงทางหลวงภูเก็ต ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 ายการ 18/01/2562 56,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
356 แขวงทางหลวงภูเก็ต ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 7 รายการ 18/01/2562 86,820.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
357 แขวงทางหลวงภูเก็ต ซื้อวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้า จำนวน ๔ รายการ 17/01/2562 99,350.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
358 แขวงทางหลวงภูเก็ต จ้างผลิตแผ่นป้ายไวนิล จำนวน ๑ รายการ 16/01/2562 6,420.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
359 แขวงทางหลวงภูเก็ต ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๒ รายการ 16/01/2562 4,880.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
360 แขวงทางหลวงภูเก็ต ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑ รายการ 16/01/2562 13,980.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
แสดง 346 ถึง 360 จาก 387 รายการ