f
title
แขวงทางหลวงภูเก็ต
PHUKET HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : ทางหลวงปลอดภัย สวยงาม สู่แหล่งท่องเที่ยวระดับโลก
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
361 แขวงทางหลวงภูเก็ต ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๗ รายการ 16/01/2562 8,712.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
362 แขวงทางหลวงภูเก็ต ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ่างซ่อมระบบหล่อลื่น รถหมายเลข 44-8805-08-7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12/01/2562 8,399.50 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
363 แขวงทางหลวงภูเก็ต วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน ๑ รายการ 11/01/2562 5,448.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
364 แขวงทางหลวงภูเก็ต วัสดุและอุปกรณ์ไฟฟ้า จำนวน 1รายการ 09/01/2562 82,500.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
365 แขวงทางหลวงภูเก็ต วัสดุก่อสร้างจำนวน ๑๑ รายการ 09/01/2562 47,570.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
366 แขวงทางหลวงภูเก็ต ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน ๔ รายการ 07/01/2562 83,600.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
367 แขวงทางหลวงภูเก็ต ซ้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๓ รายการ 07/01/2562 91,800.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
368 แขวงทางหลวงภูเก็ต จ้างเหมาทำการปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ ทางหลวงหมายเลข 4026 ตอนทางเข้าสนามบินภูเก็ต ระหว่าง กม. 0+650-กม.3+700 (RT.) ปริมาณงาน 1 แห่ง 24/01/2562 9,980,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
369 แขวงทางหลวงภูเก็ต จ้างเหมาซ่อมงานบูรณะทรัพย์สิน จำนวน 1 งาน 03/01/2562 43,180.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
370 แขวงทางหลวงภูเก็ต จ้างเหมาซ่อมงานบูรณะทรัพย์สิน จำนวน 1 งาน 03/01/2562 33,917.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
371 แขวงทางหลวงภูเก็ต วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 1 รายการ 03/01/2562 5,248.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
372 แขวงทางหลวงภูเก็ต ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 5 รายการ 02/01/2562 99,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
373 แขวงทางหลวงภูเก็ต จ้างก่อสร้างจ้างเหมาทำการปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ ทางหลวงหมายเลข 4026 ตอนทางเข้าสนามบินภูเก็ต ระหว่าง กม. 0+650-กม.3+700 (RT.) ปริมาณงาน 1 แห่ง 04/01/2562 9,980,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
374 แขวงทางหลวงภูเก็ต ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๗ รายการ 25/12/2561 99,776.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
375 แขวงทางหลวงภูเก็ต วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 400 ลิตร 25/12/2561 11,056.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
แสดง 361 ถึง 375 จาก 387 รายการ