f
title
แขวงทางหลวงภูเก็ต
PHUKET HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : ทางหลวงปลอดภัย สวยงาม สู่แหล่งท่องเที่ยวระดับโลก
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
361 แขวงทางหลวงภูเก็ต จ้างเหมาซ่อมแซมปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 4302 ตอนหาดทรายแก้ว - ท่านุ่น ระหว่าง กม.3+800 - กม.3+950 บนสะพานสารสิน ฝั่งจังหวัดภูเก็ตช่วงที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18/09/2562 495,684.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
362 แขวงทางหลวงภูเก็ต จ้างเหมางานบำรุงรักษาลาดข้างทาง ทางหลวงหมายเลข 4026 ตอนควบคุม 0100 ตอน ทางเข้าสนามบินภูเก็ต ระหว่าง กม.2+300 - กม.2+400 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18/09/2562 433,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
363 แขวงทางหลวงภูเก็ต จ้างเหมางานทำกำแพงกันอันตราย ทางหลวงหมายเลข 4 ตอนควบคุม 1002 ตอนท้ายเหมือง-คลองบางดินสอ ระหว่าง กม.849+475-กม.849+583 Cl., LT. และ กม.853+800-กม.853+911 LT. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18/09/2562 498,290.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
364 แขวงทางหลวงภูเก็ต จ้างเหมางานรื้อย้ายและปรับเปลี่ยนอุปกรณ์และเสาไฟสัญญาณจราจรที่สึกกร่อนชำรุดเป็นชนิดชุบกาวาไนท์ ทางหลวงหมายเลข 402 ตอนโคกกลอย - หมากปรก ที่ กม.3+918 (สามแยก บขส.โคกกลอย) ปริมาณงาน 1 แห่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18/09/2562 483,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
365 แขวงทางหลวงภูเก็ต จ้างเหมาทำการก่อสร้างและติดตั้งป้ายคร่อม ทาง (Overhead Sign) ชนิด เตือนความเร็ว(Your Speed) ทางหลวงหมายเลข 402 ตอนโคกกลอย-หมากปรก ที่ กม. 13+000 LT.,กม. 21+000 RT. และทางหลวงหมายเลข 402 ตอนหมากปรก-เมืองภูเก็ต ที่ กม. 26+000 LT., กม.31+000 RT. 18/09/2562 6,556,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
366 แขวงทางหลวงภูเก็ต สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2562 11/09/2562 1,011,390.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
367 แขวงทางหลวงภูเก็ต ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05/09/2562 33,810.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
368 แขวงทางหลวงภูเก็ต ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05/09/2562 75,150.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
369 แขวงทางหลวงภูเก็ต ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05/09/2562 4,130.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
370 แขวงทางหลวงภูเก็ต จ้างซ่อมครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05/09/2562 14,290.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
371 แขวงทางหลวงภูเก็ต ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05/09/2562 16,900.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
372 แขวงทางหลวงภูเก็ต ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว 17 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05/09/2562 27,072.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
373 แขวงทางหลวงภูเก็ต จ้างเหมาโครงการแสงสว่างเพื่อความปลอดภัย ในแหล่งท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต บนทางหลวงหมายเลข 402 ตอน โคกกลอย - หมากปรก ระหว่าง กม.0+000 - กม.23+800 และ ตอน หมากปรก - เมืองภูเก็ต ระหว่าง กม.25+400 - กม.48+958 ปริมาณงาน 2 แห่ง 10/03/2563 13,249,827.00 ยกเลิก เพิ่มเติม
374 แขวงทางหลวงภูเก็ต จ้างจ้างผลิตแผ่นป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03/09/2562 7,276.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
375 แขวงทางหลวงภูเก็ต ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03/09/2562 4,476.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
แสดง 361 ถึง 375 จาก 621 รายการ