f
title
แขวงทางหลวงภูเก็ต
PHUKET HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : ทางหลวงปลอดภัย สวยงาม สู่แหล่งท่องเที่ยวระดับโลก
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
406 แขวงทางหลวงภูเก็ต งานจ้างเหมาทำการบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค พัฒนาทางหลวงหมายเลข 4029 ตอนกะทู้-ป่าตอง ระหว่าง กม.0+900-กม.1+400 ปริมาณงาน 1 แห่ง 05/03/2562 30,000,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
407 แขวงทางหลวงภูเก็ต ซื้อวัสดุและอุปกรณ์ไฟฟ้า จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04/03/2562 99,200.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
408 แขวงทางหลวงภูเก็ต จ้างเหมาซ่อมงานบูรณะทรัพย์สิน จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01/03/2562 25,254.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
409 แขวงทางหลวงภูเก็ต จ้างเหมางานบำรุงปกติ ทางหลวงหมายเลข 4024 ตอนบางคู-ตีนเขา และตีนเขา-หาดราไวย์ ระหว่าง กม.0+000-กม.22+720 ปริมาณงาน 1 แห่ง 28/02/2562 5,000,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
410 แขวงทางหลวงภูเก็ต ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26/02/2562 4,890.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
411 แขวงทางหลวงภูเก็ต ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26/02/2562 11,216.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
412 แขวงทางหลวงภูเก็ต ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ 25/02/2562 99,600.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
413 แขวงทางหลวงภูเก็ต ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 6 รายการ 25/02/2562 39,200.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
414 แขวงทางหลวงภูเก็ต ประกวดราคาจ้างก่อสร้างค่าปรับปรุงงานอำนวยความปลอดภัยแขวงทางหลวงภูเก็ต เพื่องานจ้างเหมาผลิตพร้อมติดตั้งอุปกรณ์เสาหลักนำทางยางพารา จำนวน ๑,๑๑๖ ต้น 22/02/2562 4,350,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
415 แขวงทางหลวงภูเก็ต ซื้อวัสดุและอุปกรณ์ไฟฟ้า จำนวน 1 รายการ 21/02/2562 100,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
416 แขวงทางหลวงภูเก็ต ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ 21/02/2562 7,850.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
417 แขวงทางหลวงภูเก็ต จ้างเหมาทำการบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค พัฒนาทางหลวงหมายเลข 4030 ตอนถลาง-หาดราไวย์ ตอน 3 ระหว่าง กม.17+933-กม.19+500 ปริมาณงาน 1 แห่ง 21/02/2562 30,000,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
418 แขวงทางหลวงภูเก็ต จ้างเหมางานบำรุงปกติ ทางหลวงหมายเลข 4024 ตอนบางคู-ตีนเขา และตีนเขา-หาดราไวย์ ระหว่าง กม.0+000-กม.22+720 ปริมาณงาน 1 แห่ง 21/02/2562 5,000,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
419 แขวงทางหลวงภูเก็ต ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมระบบเครื่องยนต์หมายเลข 21-6618-15-8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20/02/2562 14,300.55 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
420 แขวงทางหลวงภูเก็ต จ้างเหมาทำการปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ ทางหลวงหมายเลข 4026 ตอน ทางเข้าสนามบินภูเก็ต ระหว่าง กม.0+650 - กม.3+700 RT. ปริมาณงาน 1 แห่ง กำหนดเวลาทำการ 90 วัน 14/02/2562 9,500,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
แสดง 406 ถึง 420 จาก 481 รายการ