f
title
แขวงทางหลวงภูเก็ต
PHUKET HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : ทางหลวงปลอดภัย สวยงาม สู่แหล่งท่องเที่ยวระดับโลก
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
511 แขวงทางหลวงภูเก็ต จ้างเหมาซ่อมงานบูรณะทรัพย์สิน จำนวน 1 งาน 03/01/2562 33,917.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
512 แขวงทางหลวงภูเก็ต วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 1 รายการ 03/01/2562 5,248.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
513 แขวงทางหลวงภูเก็ต ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 5 รายการ 02/01/2562 99,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
514 แขวงทางหลวงภูเก็ต จ้างก่อสร้างจ้างเหมาทำการปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ ทางหลวงหมายเลข 4026 ตอนทางเข้าสนามบินภูเก็ต ระหว่าง กม. 0+650-กม.3+700 (RT.) ปริมาณงาน 1 แห่ง 04/01/2562 9,980,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
515 แขวงทางหลวงภูเก็ต ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๗ รายการ 25/12/2561 99,776.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
516 แขวงทางหลวงภูเก็ต วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 400 ลิตร 25/12/2561 11,056.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
517 แขวงทางหลวงภูเก็ต วัสดุก่อสร้าง จำนวน ๓ รายการ 24/12/2561 325,900.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
518 แขวงทางหลวงภูเก็ต ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21/12/2561 57,900.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
519 แขวงทางหลวงภูเก็ต ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมรถ 44-8805-08-7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18/12/2561 8,185.50 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
520 แขวงทางหลวงภูเก็ต ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออะไหล่และชิ้นส่วนประกอบ รถ 44-8806-08-8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18/12/2561 6,250.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
521 แขวงทางหลวงภูเก็ต ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างซ่อมระบบแอร์ รถหมายเลข 44-8805-08-7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13/12/2561 6,900.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
522 แขวงทางหลวงภูเก็ต วัสดุไฟฟ้า จำนวน ๑ รายการ 12/12/2561 95,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
523 แขวงทางหลวงภูเก็ต จ้างเหมาซ่อมงานบูรณะทรัพย์สิน จำนวน ๑ รายการ 12/12/2561 41,608.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
524 แขวงทางหลวงภูเก็ต จ้างเหมางานบูรณะทรัพย์สิน จำนวน ๓ รายการ 12/12/2561 57,891.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
525 แขวงทางหลวงภูเก็ต ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน ๓ รายการ 07/12/2561 69,150.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
แสดง 511 ถึง 525 จาก 528 รายการ