f
title
แขวงทางหลวงภูเก็ต
PHUKET HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : ทางหลวงปลอดภัย สวยงาม สู่แหล่งท่องเที่ยวระดับโลก
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
526 แขวงทางหลวงภูเก็ต จ้างเหมางานราวกันอันตราย บนทางหลวงหมายเลข 4026 ตอน ทางเข้าสนามบินภูเก็ต ระหว่าง กม.1+600 - กม.2+600 (เป็นช่วงๆ) ปริมาณงาน 1 แห่ง 27/12/2561 2,000,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
527 แขวงทางหลวงภูเก็ต วัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 04/12/2561 12,229.20 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
528 แขวงทางหลวงภูเก็ต จ้างเหมาซ่อมเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03/09/2562 8,900.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
แสดง 526 ถึง 528 จาก 528 รายการ